หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ลูกค้าของเรา ติดต่อ-สอบถาม


คำแนะนำพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1.  การเกิดอาชญากรรมหรือโจรกรรม
            ถ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบว่าเกิดปัญหาอาชญากรรม  หรือโจรกรรมขึ้นภายในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้าง  จะต้องปฏิบัติดังนี้
                       -  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที
                       -  แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
                       -  แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
                       -  ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณโดยเด็ดขาด
                       -  ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ  ในบริเวณที่เกิดเหตุก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึง

2.  การประสานงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
            ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอเข้าไปในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้างเพื่อต้องการตรวจค้น  หรือเข้าไปสอบสวน บางสิ่งบางอย่างขอให้รายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน   เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำการตรวจค้น   หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งภายในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้างโดยปราศจากหมายค้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปในสถานที่ของผู้ว่าจ้างได้ในกรณีต่อไปนี้
            1.  มีหมายค้นเป็นหนังสือของทางราชการถูกต้อง
            2.  ผู้ว่าจ้างเชิญให้มา ( หรือได้รับอนุญาตแล้ว )
            3.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเชิญให้มาเนื่องจากเกิดเหตุอาชญากรรม   หรือโจรกรรมขึ้นมาภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง

3.  การป้องกันอัคคีภัย
            การสูญเสียอย่างใหญ่หลวงที่ผู้ว่าจ้างจะต้องสูญเสียไปก็คือ   การเกิดเหตุเพลิงไหม้  หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถระงับต้นเพลิงได้อาจทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตคนซึ่งเป็นความสูญเสียที่อาจประมาณค่ามิได้  ดังนั้น  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงต้องคำนึงอยู่เสมอว่า  การป้องกันอัคคีภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย   และจะต้องทราบถึงจุดที่ตั้งของอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิงแต่ละชนิดที่มีอยู่ในหน่วยงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการเรียนรู้การป้องกันอัคคีภัยจึงควรจะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  กรณีเกิดเหตุไฟไหม้   หรือเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจพบว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้น   สิ่งแรกที่สุดที่เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติคือ   เข้าระงับต้นเพลิงทันทีโดยใช้เครื่องมือหรือถังดับเพลิงเคมีที่มีอยู่ในสถานที่ของผู้ว่าจ้างนั้นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ รปภ. ควรจะปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
           1.  ระงับต้นเพลิง( ดับไฟ ) ทันที
           2.  ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสพภัยเท่าที่สามารถทำได้
           3.  กดสัญญาณเตือนภัย ( ถ้ามี )
           4.  แจ้งหน่วยดับเพลิง ( 191 )  หรือสถานีตำรวจดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง
           5.  แจ้งให้หน่วยดับเพลิงทราบถึงสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้โดยละเอียด ระบุถึงจุดที่เกิดเพลิงในสถานที่นั้นและบริเวณใกล้เคียงที่ไฟสามรถ
                ลุกลามได้ง่ายหรือไม่และควรจะเข้ามาที่จุดเกิดเพลิงไหม้โดยเส้นทางไหน

           6.  ปิดประตูหน้าต่างทุกบานเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามมากยิ่งขึ้น
           7.  เคลียร์เส้นทางให้หน่วยดับเพลิง   (  บันทึกเวลาที่หน่วยดับเพลิงมาถึง  )  นำหน่วยดับเพลิงไปยังจุดที่เกิดเพลิง
           8.  แนะนำหน่วยดับเพลิงเกี่ยวกับสถานที่
           9.  ให้หน่วยดับเพลิงเป็นผู้เข้าผจญเพลิง
          10. แจ้งให้บริษัทฯ  ทราบ
          11. แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ

บริษัท รักษาความปลอดภัย  แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  เลขที่  426/23   ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel : 02-138 2897 080-609 2112 , 098-259 6728 Fax : 02-138 2898 Saen-fah @ Hotmail.com
 
  
view