หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ลูกค้าของเรา ติดต่อ-สอบถาม
 
   บริษัท รักษาความปลอดภัย แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป   จำกัด  เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการด้านบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านงานบริการรักษาความปลอดภัย  บริษัทฯ  ได้ดำเนินกิจการด้วยประสบการณ์ มืออาชีพ จวบจนปัจจุบัน และให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป  ทั้งองค์กรของรัฐ   บริษัทฯ  ห้าง  ร้าน  โรงงาน   โรงแรม   หมู่บ้าน    อาคารชุด  และอื่นๆ

     ในปัจจุบันบริษัท ได้จัดบริการตามความประสงค์ของผู้สนใจ อาทิ “ งานบริการรักษาความปลอดภัย” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยแก่ท่านและทรัพย์สิน โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจึงนับเป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความสนใจอย่างสูง อีกทั้งจัดให้มีการบริการอุปกรณ์เสริมด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้น

บริษัท รักษาความปลอดภัย  แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  เลขที่  426/23   ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel : 02-138 2897 080-609 2112 , 098-259 6728 Fax : 02-138 2898 Saen-fah @ Hotmail.com
 
  
view