หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ลูกค้าของเรา ติดต่อ-สอบถาม

เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการด้านบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านงานบริการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการ
ด้วยประสบการณ์ มืออาชีพ จวบจนปัจจุบัน และให้บริการ
แก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งองค์กรของรัฐ บริษัทฯ ห้าง ร้าน  
โรงงาน โรงแรม หมู่บ้าน  อาคารชุด และอื่นๆ

ในปัจจุบันบริษัท  ได้จัดบริการตามความประสงค์ของผู้
สนใจ อาทิ “ งานบริการรักษาความปลอดภัย” เพื่อเป็น
การอำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยแก่ท่าน
และทรัพย์สิน โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้ บริการ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

เลขที่  426/23   ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กทม. 10250
Tel : 02-138 2897
Fax : 02-138 2898
080-609 2112 , 098-259 6728
Saen-fah @ Hotmail.com
ผลงานของเรา
 
 
 
ทีมงาน
 
 
 
 
 
เตรียมความพร้อม
 
 
กิจกรรม
 
ซ้อมอพยพ หนีไฟ
บริษัท รักษาความปลอดภัย  แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  เลขที่  426/23   ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel : 02-138 2897 080-609 2112 , 098-259 6728 Fax : 02-138 2898 Saen-fah @ Hotmail.com
 
  
view